36228527(058)

09155868335

دفتر فروش: خراسان شمالی – شهرستان شیروان – میدان انقلاب – بلوار سعدی

کد پستی: 9461743847

آدرس کارخانه: بجنورد، کیلومتر 1 جاده سلامت، گروه تولیدی صنعتی آریاوان